Jauniešu izglītības pielietojums nākotnē.
67BALSIS

Kerija Fedorenko

Zemgales vēlēšanu apgabals

Kandavas novads

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Idejas saturs

Mūsu idejas un sapņi dzimst katram no sevis, par pamatu tās nāk no mūsu ģimenēm. Ja Tu vēlies savu sapni realizēt un ja Tu nāc no nelielas pilsētas vai ciemata tev ir jāpamet mājas un jādodas mācīties uz lielākām pilsētām, kur ir plašākas iespējas gan mācīties, gan pilnveidojot sevi praksē! Tā visa lielākā problēma nav tā, ka jādodas prom no mājām, lai mācītos, bet gan tā kad Tu iegūsti savu izglītību un tev vairs nav perspektīvas, lai atgrieztos savā dzimtajā pusē, jo šīs mazās pilsētas un ciemi pamazām izzūd un tev nav kur pielietot savu iegūto izglītību. Par visa iemesla pamatu, kad viss izzūd ir tas, ka nav iespēju atgriežoties darīt to, ko Tu vēlies un tādēļ arī jauniešos zūd vēlmju atgriezties un viņi paliek kādā no plašāku iespēju gūstošajām pilsētām kur viņi var pielietot savas zināšanas jeb izglītību. Tā šie lauki izzūd, jo tur nav iespēju jaunietim un viņi vairs neatgriežas, kā arī jaunās ģimenes aiziet dzīvot uz lielākām pilsētām! Katram ir tiesības pilnvērtīgi dzīvot tur, kur viņš vēlas dzīvot un tur kur viņš jūtas labi. Bet jauniešiem, kas ir no šiem laukiem un vēlas atgriezties, šīs iespējas ir apdraudētas un tās viņus uztrauc, jo neredz sevi nākotnē tur! Daudzi jaunieši, kuri ir no laukiem vēlas atgriezties! Ja vēlaties, lai jaunieši atgriežas ir arī jānāk tiem pretī, lai viņiem būtu perspektīvu un viņi varētu atgriezties! Jauniešiem ir jāpiepilda savi sapņi un jāiet tiem pretī, vienalga kas stātos viņu ceļā!


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas iegūst jaunieši un novadi ar lauku teritoriju.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildīgs par idejas realizāciju būs valsts, tauta, sabiedrība un politika.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Realizācijai nepieciešams - atbalsts, infrastruktūra, komunikācija, mājokļi, biznesa plāns un lauku teritorijas attīstības plāns.