Stipendijas vidusskolēniem.
53BALSIS

Madara Ieva Šenkevica

Zemgales vēlēšanu apgabals

Auces novads

Auces vidusskola

Idejas saturs

Ierosinu maksāt stipendijas vidusskolēniem, kuru vidējā atzīme nav zem 7.5 ballēm un kuri aktīvi piedalās ārpus skolas aktivitātēs, konkursos, olimpiādēs un citos pasākumos.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Skolēni, kuri mācās vidusskolā.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildīgs par idejas realizāciju būs pilsētu vai novadu pašvaldības ( iespējams vietējo uzņēmēju atbalsts).


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Idejas realizēšanai ir nepieciešama pašvaldības nauda un vidusskolēni , kuru mācību rezultātu vidējais vērtējums nav zemāks 7,5 ballēm un kuri ir aktīvi ne tikai mācībās, bet arī piedalās pasākumos skolā un ārpus skolas aktivitātēs.