Izvēles mācību priekšmeti, apgūstot vidējo izglītību
42BALSIS

Toms Plešs

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmiera

Valmieras Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Pavisam nesen sabiedrībā lielu rezonansi izraisīja Latvijas vidusskolas diploma neatzīšana Kembridžas Universitātē. Citējot interneta portāla “ir.lv” rakstu par galvenajiem diploma neatzīšanas iemesliem, tika minēts, ka “ "Mēs esam vispārīgi" ir mūsdienu Latvijas izglītības sistēmas devīze.” Un patiesi – Latvijas vidējās izglītības programmu obligāto saturu pēc Ministru kabineta noteikumu Nr.281 “ Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 10.punkta veido vismaz 14 mācību priekšmeti. Šāda mācību priekšmetu dažādība vidusskolas kursā novirza nost no fokusēšanās uz jauniešu stiprajām pusēm, jo katrs skolotājs savā pasniedzamajā mācību jomā sagaida pilnu atdevi, maksimālu izpratni un augstākos vērtējumus. Līdz ar to rodas nosliece uz viduvējību un motivācijas mācīties traucējumiem. Tā vietā, lai jaunietis gūtu pilnu izpratni par viņam interesēšo tēmu, viņam ir jāapgūst papildus mācības, ko nosaka valsts, un šajās mācībās jāiegulda laiks, kas tā vietā varētu tikt ieguldīts jaunieša stiprajās pusēs. Jo, kā teicis pats dižais domātājs Alberts Einšteins:” Visi ir ģēniji, bet, ja tu vērtē zivi pēc tās spējām uzkāpt kokā, tā visu mūžu nodzīvos, ticot, ka ir stulba.” Es pārstāvu ideju ieviest izvēles mācību priekšmetus, kad skolēnam ir dota brīva izvēle izvēlēties mācības, kuras viņš vēlētos apgūt vidusskolas kursā, un skolēns pats veidotu savu mācību programmu, balstoties uz savām stiprajām pusēm. Vienīgie obligāti apgūstamie mācību priekšmeti būtu latviešu valoda, matemātika un angļu valoda. Šajā gadījumā būtu jānosaka konkrēts skaits apgūstamo priekšmetu, kam nevajadzētu pārsniegt 7 mācību priekšmetus. Šādas idejas īstenošana lauztu pašlaik izveidoto izglītības ķēdi. Ieviešot izvēles priekšmetus, samazinātos mājasdarbu un ieskaišu skaits, līdz ar to skolēns varētu papildināt sevi vairāk ārpusskolas aktivitātēs, attīstīt citus savus talantus.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Paši jaunieši; Latvijas valsts; visa sabiedrība kopumā, jo tieši no jauniešiem ir atkarīga mūsu nākotne.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, augstskolas un to pārstāvji, skolas un to pārstāvji, paši jaunieši.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Laužot šādu nostiprinājušos ķēdi, ir jābūt gataviem pārmaiņām un darbam, kas ilgtermiņā nestu lielus panākumus, līdz ar to vislielākā vērtībā šajā visā būtu tieši cilvēkresursiem un laikam.