Ceļš uz Kembridžu, Oksfordu un citām prestižām augstskolām.
62BALSIS

Valters Strods

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Šobrīd Latvijas vidusskolu absolventi tiek diskriminēti. Prestižu augstskolu vadības uzreiz atliek malā pieteikumus, kas nākuši no Latvijas, un, taisnību sakot, uzskatu, ka šīm skolām ir visas tiesības pie dotās situācijas šādi arī rīkoties, piemēram, Kembridžas Universitātes mājas lapā ir atrodama informācija, kura skaidri pasaka, ka Latvijas Atestāts par vispārējo vidējo izglītību ir uzskatāms par neatbilstošu pieteikumam Kembridžas Universitātē, bet, protams, tam ir savi iemesli. Labs piemērs būtu fakts, ka Latvija ir šajā brīdī vienīgā Eiropas valsts, kurā tāds priekšmets kā matemātiskā analīze nav obligātajā mācību programmā vidusskolai, kaut gan matemātiskā analīze Latvijā tika visiem mācīta līdz 1994. gadam. Arī citu mācību priekšmetu apgūstamais saturs ir krietni vienkāršots, kas arī ir nepieņemami daudzām pasaules augstskolām, tāpēc uzskatu, ka steidzami izglītības ministrijai būtu jāpieņem zināmas reformas. Lai modernizētu Latvijas Izglītības sistēmu, es piedāvāju modeli, kas radikāli izmainīs tieši vidusskolas mācību programmas un mācību procesu. Manā modelī vidusskolā būtu jāapgūst 6 mācību priekšmeti, lai būtu iespēja katru no tiem apgūt krietni padziļinātāk. Protams, es saprotu, ka ne visi vēlas mācīties matemātisko analīzi vai arī kādu citu priekšmetu apgūt ļoti padziļinātā līmenī, tāpēc šajā modelī mācību priekšmetu varēs apgūt divos līmeņos, proti, standarta līmenī un augstākā līmenī, kā tas šobrīd ir arī pieejams gan ASV, kā arī daudzās citās modernās Eiropas valstīs. 3 priekšmeti būtu obligāti, proti, matemātika, latviešu valoda un pirmā svešvaloda un pārējie 3 izvēles, līdz ar to skolēniem būs iespēja apgūt to, ko viņi vēlas padziļinātākā līmenī, tādejādi atvieglinot sev ceļu uz augstāko izglītību. Šis modelis arī ļaus vidusskolēniem nemācīties priekšmetus, kas viņiem nav nekādā veidā saistoši un kuru apgūšana priekš viņiem ir nelietderīga laika izmantošana.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas iegūs visi Latvijas vidusskolu absolventi, kas tālāk augstāko izglītību vēlas iegūt tieši ārzemēs pasaules labākajās augstskolās, lai pēc tam varētu būt pasaules līmenī konkurētspējīgi.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Par idejas realizāciju būs atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija ar spēcīgu paša ministra vadītspēju.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Pirmkārt, nepieciešams uzsākt sabiedrībā nopietnu diskusiju par šo tēmu, lai mūsu deputāti uzsāktu konstruktīvas diskusijas par šo tēmu un tālāk šo ideju apstiprinātu Saeimā.