Bezmaksas augstākā izglītība Latvijā. Tās nodrošināšana topošajiem studentiem no maznodrošinātām ģimenēm.
97BALSIS

Kristiāna Katkovska

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Idejas saturs

Bezmaksas augstāko izglītību var iegūt,piemēram, Dānijā, Lielbritānijā, Somijā, Vācijā, Igaunijā u.c. Latvija ir tikai budžeta vietas, to skaits katrā augstākas izglītības iestāde atšķiras, kā arī maksas vietas ir diezgan dārgas. Varbūtība, ka tu iegūsi šo budžeta vietu ir neliela. Piemēram, ja topošais students ir no maznodrošinātas ģimenes, tad viņam šī vieta ir nozīmīga. Ja viņš netiek budžeta vietā, tad visticamāk, ka viņš dosies studēt ārpus Latvijas, jo studiju maksa šeit ir diezgan dārga. Ja, izglītība būtu bezmaksas, tad šīs cilvēks varētu studēt Latvijā, un mēs iegūtu kādas nozares speciālistu. Šādu ģimeņu ir salīdzinoši daudz. Tas, pats attiecās uz jauniešiem. kuri nāk no daudzbērnu ģimenes, un tiem kuru vecāki saņem minimālo algu. Ja, visi šie jaunieši dotos studēt vai strādāt uz ārzemēm ,mūsu valsts tā tikai daudz ko zaudētu. Bet, ja augstākā izglītība būtu bezmaksas mēs piesaistītu arī citus jauniešus šeit studēt ,kā arī mūsu pašu jaunieši iegūtu augstāko izglītību Latvijā. Uzskatu, ka mana ideja spētu atrisināt šo problēmu,proti, jauniešu izbraukšanu no Latvijas, lai iegūtu augstāko izglītību.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Jaunieši. Tādēļ ka, iegūstot augstāko izglītību, būs konkurētspējīgi darba tirgū. Arī uzņēmēji, jo jaunieši, kurus viņi pieņems darbā būs ieguvuši augstāko izglītību. Latvijas Republika, jo jaunieši nedosies darba meklējumos ārpus valsts robežām, bet meklēs to šeit. Līdz ar to samazināsies bezdarba līmenis.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un zinātnes ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finansējums.