Izglītības reforma - mazāk stresa skolēniem, vairāk sadarbības skolotājiem.
5BALSIS

Kristīne Pēča

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Valmiera

Valmieras Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Gandrīz katrs skolēns ir piedzīvojis mirkli, kad nākas par sevi teikt: „Bet es taču stundā visu tik labi sapratu.” Tomēr atzīme kontroldarbā ir neapmierinoša. Es piedāvāju jaunu izglītības modeli, kurā svarīgs būs ne tikai vērtējums kontroldarbos, bet arī stundas darba, aktivitātes novērtējums. Ko īsti šāds modelis spēj piedāvāt? Pirmkārt, mazāk stresa skolēniem. Ar mūsdienu dzīvesveidu, skolēniem ir ļoti liela slodze, par to arvien aktīvāk diskutē gan vecāki, gan mācībspēki. Skolēnam pēc 8 stundu aktīva mācību darba vēl jādodas uz kādu interešu izglītības nodarbību, jo skolā tiek sludināts, ka interešu izglītībai skolēna dzīvē ir tikpat svarīgs aspekts cik akadēmiskajai izglītībai. Pēc tam skolēns dodas mājās, kur viņu sagaida apmēram 3 stundu ilgs mājasdarbu sagatavošanas process (pētījumos ir aprēķināts, ka pie aptuveni 40 mācību stundām nedēļā ir nepieciešamas 3 stundas katru dienu, lai pienācīgi sagatavotos mācību darbam), turklāt lielāko daļu no šī laika aizņem gatavošanās kontroldarbiem. Rezultātā sanāk, ka skolēns pavada ~ 16 stundas mācoties, kas ir pusi vairāk nekā pieaugušā darba slodze. Tātad, ja no stundas darba būtu atkarīgs gala vērtējums, tas mazinātu stresu gatavojoties uz kontroldarbiem, jo skolēns zinātu, ka ir pietiekami labi strādājis stundās, turklāt, ja stundas tiktu pavadītas lietderīgi, iesaistoties aktīvā mācību darbā, skolēniem būtu nepieciešams daudz mazāk laika, lai atkārtotu svarīgāko informāciju uz kontroldarbu. Līdz ar to mazinātos skolēnu slodze. Tātad, ja gala vērtējumu sastādītu 40% stundu darbs un 60% testa/kontroldarbu atzīmes, tad skolēni mazāk uztrauktos par sliktiem vērtējumiem kontroldarbos. Šobrīd viss akadēmiskais darbs balstās uz kontroldarbos sniegtajiem rezultātiem, kas ir nepareizi, jo tiek pilnībā no vērtēšanas sistēmas izslēgts mācību darbs stundās. Tikpat labi skolēns kontroldarbiem var sagatavoties mājās, pildot mācību materiālus. Bet ar šādu modeli tiktu atgūts līdzsvars mācību procesā starp stundu darbu un kontro


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No šāda izglītības modeļa realizēšanas iegūs gan skolotāji, gan skolēni. Skolēniem - mazāk stresa ikdienā par kontroldarbiem, vairāk laika, saturīgākas stundas. Skolotājiem - lielāks stundu apmeklējums, aktīvāks dialogs starp skolotāju un skolēnu.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Valsts Izglītības Sistēmas pārvalde


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finasiāli līdzekļi jauna izglītības modeļa ieviešanai, izglītojošiem kursiem priekš skolotājiem.