Alternatīvās enerģijas aktīvāka ieviešana
71BALSIS

Lauma Ločmele

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jēkabpils

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Nav noslēpums, ka visi enerģijas avoti ietekmē vidi, tātad arī planētas Zemes iemītnieku dzīves kvalitāti. Pagaidām gan sekas izjūtam visai diferencēti - vieni ar tām saskaras reālajā dzīvē, citi, neiedziļinoties lietas būtībā, nopūšas par augošajām izmaksām par benzīnu, siltumenerģiju, elektrību. Taču kaitējums videi tiek nodarīts. Tas ir neapstrīdams fakts. Lai to mazinātu, visā pasaulē būtu jāpatērē mazāk enerģijas nekā pašlaik, vienlaicīgi palielinot atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un iegūstot alternatīvo enerģiju. Kas ir alternatīvā enerģija? Zinātnisko terminu vārdnīcā lasām - alternatīvā enerģija ir enerģijas resursu veids, kuru izmantošana nerada kaitējumu videi vai arī rada to tikai nelielā apmērā salīdzinājumā ar fosilā kurināmā izmantošanu. Alternatīvās enerģijas veidi pārsvarā ir atjaunojamie resursi - biokurināmais, hidroenerģija, saules enerģija, vēja enerģija. Latvijā alternatīvās enerģijas izmantošana attīstās diezgan haotiski, privātajā sektorā vairāk pateicoties uzņēmēju aktivitātei un drosmei piedāvāt tirgū, piemēram, siltuma sūkņus, saules enerģijas kolektorus, kuri spēj nodrošināt ēkas apkuri.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas iegūs tie, kuri realizēs šādu projektu, kurā tiks ieviests kāds no alternatīvās enerģijas ražošanas veidiem. Cilvēki, kuri vēlas samazināt izmaksas par elektroenerģiju. Daba, jo mēs saudzēsim resursus.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Pats ieviesējs.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Eiropas Savienības atbalsts, iespēja piedalīties projektos, kuru rezultātā savā saimniecībā varēs ieviest kādu no alternatīvās enerģijas veidiem.