Lai iesaistītu vairāk jauniešus piedalīties dažādās apmācībās, semināros, kursos un brīvprātīgajā darbā, būtu nepieciešams izveidot jaunu mā
12BALSIS

Sintija Germane

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Lai attīstītu savu prakstisko spēju pielietojumu un uzlabotu komunikācijas prasmes, kā arī iegūtu jaunas zināšanas un vērtīgu pieredzi, papildus mācībam skolā, ir svarīgi iesaistīties dažādās aktivitātēs ārpus tās. Protams, ir daudz jauniešu, kuri savu brīvo laiku izmanto lietderīgi un apmeklē dažādus pulciņus un organizācijas, taču liels skaits ir arī to jauniešu, kuri neiesaistās nekāda veida aktivitātēs ārpus skolas. Tam var būt dažādi iemesli, un kā vienu no tiem es varu minēt informācijas trūkumu. Lai arī dažādas mājaslapas par jauniešu iespējām un pasākumiem jau pastāv, tomēr tās nav pilnīgas un ir nepārskatāmas vai nu iepriekš minētā informācijas trūkuma dēļ, vai arī tāpēc, ka informācijas ir par daudz. Es kā skolēniece, kura bieži apmeklē šādus pasākumus, esmu ievērojusi, ka šo pasākumu apmeklētība ir gaužām bēdīga, turklāt informācija lielākoties ir atrodama tikai konkrētās organizācijas mājaslapā. Lai šo problēmu risinātu būtu nepieciešams izveidot mājaslapu, kuras mērķauditorija būtu tieši jaunieši. Tajā būtu strukturēti izvietota aktuālā informācija par jauniešu iespējām, kas saistās ar brīvprātīgo darbu, pasākumiem, kursiem un nodarbībām, un tā tiktu atspoguļota dažādās kategorijās, kurās ikviens varētu atrast sev piemērotāko interesi/nodarbi.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Mērķtiecīgi un aktīvi jaunieši, kuri vēlas iesaistīties dažādās aktivitātēs un gūt praktisku pieredzi.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Aktīvi jaunieši, kuri palīdzētu mājaslapas tapšanā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalsts, kā arī citu jauniešu organizāciju līdzdalība.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finansējums, Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalsts šādas mājaslapas izveidei, jaunas idejas, un persona/personas, kuras būtu atbildīgas par mājaslapas strukturētas informācijas izvietojumu ar vienkāršu un viegli saprotamu dizainu.