Augstākās izglītības iestāžu restrukturizācija
61BALSIS

Oskars Niks Mālnieks

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Tehniskā universitāte

Idejas saturs

Arvien vairāk jauniešu, izprotot augstākās izglītības nozīmi, uzsāk studijas Latvijā esošajās izglītības iestādēs. Pētījums liecina, ka katrs izglītībā ieguldītais gads dod pienesumu algai par aptuveni 8%, taču šāds pieņēmums ir tikai patiess, ja darbinieks ar savu paveikto var sniegt darba devējam pievienoto vērtību, t.i., jaunietis ar augstāko izglītību var paveikt vairāk nekā jaunietis bez tās. Diemžēl dati un tendences liecina ko citu - bieži vien darba devējam nepietiek ar Latvijā iegūto bakalauru un pats pēc savas pieredzes varu teikt, ka grādam ir vērtība, ja pats esi ieguldījis lielu darbu tajā. Rezultējoši ir manāms izglītības kvalitātes trūkums, kura dēļ cieš vairākums Latvijas studentu, kuri nevar atļauties vai vienkārši nevēlas studēt ārzemēs. Ierosinu vairāku reformu paketi, kas uzlabotu izglītības kvalitāti augstskolās: 1. Slēgt identiskas valsts apmaksātas studiju programmas, tādejādi novēršot problēmas, kas saistās ar dārgu vieslektoru piesaisti, dažādu lietojumprogrammu licencēm, u.c. fiksētajām izmaksām. Piemēram, RTU IEVF bakalaura programmā "Ekonomika", kas ir identiska LU EVF "Ekonomika", rodas problēmas ar studentu piesaisti, jo RTU piesaista ap 20, toties LU krietni vairāk studentu, rezultējoši valsts uztur divas fakultātes, kas māca vienu un to pašu. 2. Katrai fakultātei izstrādāt īpašas darba grupas, kas regulārās sanāksmēs pilnveidotu mācību programmu, tiekoties vienlaikus ar potenciālajiem prakses/darba devējiem, tādejādi arī akadēmisko programmu studentiem tiktu mācīts, kas tāds, ko viņi pēc absolvēšanas gandrīz vai uzreiz varētu lietot. Grupās tiktu sastādīts mācību plāns katram priekšmetam, novēršot to, ka atsevišķs pasniedzējs neiekļaujas mācību programmā un pasniedz ko absolūti neatbilstošu. 3. Izstrādāt vienotu anketēšanas paketi, kuras mērķis būtu uzzināt absolventu algu un citus rādītājus, kas ļautu potenciālajiem studentiem izlemt par studiju programmas izvēli. 4. Attīstīt universitātes līdz pasaules ranga TOP 500 līmenim.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Visupirms - studenti, darba devēji, sabiedrība kopumā.


Atbildīgais par idejas realizāciju

LR Izglītības un Zinātnes ministrija un mācību iestādes.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

2017. gada budžetā atvēlēt vēl vairāk līdzekļu izglītībai un zinātnei (2016. gada budžets paredz finanses zinātnei krietni zem 1% no NIKP robežas), kā arī nepieciešama iniciatīva gan no MK, Saeimas, Izglītības ministrijas, arīdzan no pašām mācību iestādēm - pasniedzējiem un studentiem.