Galvenais mērķis ir līdzsvarota izglītības sistēma Latvijā.
4BALSIS

Vitalijs Saverda

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts tehnikums

Idejas saturs

Šobrīd ļoti daudz tiek runāts par Izglītību ,kā viņu pārveidot tā , lai pedagogiem un studentiem būtu izdevīgi mācīties. Šobrīd liela daļa lauku skolēnu iet mācīties lai iegūtu gan vidusskolu ,gan arī profesiju. Liela daļa iet tāpēc, ka tiek izmaksātas stipendijas ,un jaunietim vai studentam būtu stimuls apgūt gan šo profesiju gan arī vidusskolas tēmas. Mana ideja ir padarīt skolēnu dzīvi interesantāku ,izmantojot IT tehnaloģijas, lai jaunietiem būtu interesantāk mācīties un apgūt mācību vielu. Lai jaunietim būtu interesanti apgūt mācību vielu vai izvēlētās profesijas programmu,iesaku šo visu pārnest no papīra formāta uz e-vidi,tas nozīmē lai skolēnam nebūtu jānēsā smagas somas ar grāmatām ,atvieglināt skolēnus no smaguma nēsāšanas. Līdz ar to piedāvāju Izglītības ministrijai nopirkt un ieviest elektronisko mācību vidi.Katram skolēnam būtu planšete kas atvieglina arī skolotāju darbu,nevajadzēs nest smagās burtnīcas uz mājām un tt. Bet visus mājasdarbus izpildīt e-vidē.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Noteikti skolēns,skolotājs un arī Izglītības sistēma būs modernāka nekā šōbrīd un interesantāka.Latvijā tas būs jaunums.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Es un IZM.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Naudas resursi,cilvēkresursi.