DOMĀJOŠĀ VALSTS JAUNAJĀ LĪMENĪ.
161BALSIS

Vladislavs Černovs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Ostvalda vidusskola

Idejas saturs

Nav noslēpums, ka pēdējo gadu laikā sabiedrība atrodas zem propagandas spiediena. Ziņas gan televīzija, gan internetā vairs nesastāv vienkārši no objektīvas, patiesas un “tīras” informācijas. Propaganda no vienas puses provocē atbilstošu reakciju no otras. Bet par upuriem tajā situācija, pat to nepamanot, kļūst vienkārši cilvēki, Latvijas valsts pilsoņi. Vienīga iespēja kā nepadoties spiedienam un saglabāt domāšanās prasmi ir domāšanās attīstīšana jaunajā līmenī ar debašu palīdzību. Debašu kustība Latvijā skolu līmenī attīstās ar katru gadu arvien straujāk un straujāk, bet ir svarīgi, lai visa valsts sāktu tik tiešām domāt ar savu galvu, jo tikai tā mēs varēsim attīstīties. Tikai tā ir iespējams saglabāt kultūras un valsts vērtības. Debates ir izglītojoša programma, kas māca valodas kultūru, psiholoģisko likumību pielietojumu, un vissvarīgākais - loģikas principus. Gatavojoties debašu tēmām, kas ir aktuālas un nozīmīgas, debatētāji padziļināti izzina tās, apzinoties tēmu nopietnību un svarīgumu, uzzinot daudz jaunas un noderīgas informācijas, ko vēlāk var prasmīgi izmantot ikdienā. Svarīgi ir arī tas, ka debašu laikā problēma tiek apskatīta no abām pusēm un katrs debatētājs ir spiests gan aizstāvēt gan apstrīdēt izvirzīto tēzi. Lai veicinātu sabiedrības domāšanas prasmi attīstību visos vecumā līmeņos, ir nepieciešamas sekojoša rīcība: • Ieviest debates skolas programmā; • Sekot, lai katrā valsts augstākas izglītības iestādē būtu debašu klubs; • Piesaistīt debašu apmācīšanas procesam starptautiskos ekspertus dažādos jautājumos; • Valsts līmenī organizēt regulāras debašu spēles starp skolām un universitātēm (atsevišķi un kopā); • Nodibināt TV-programmu, piemēram LTV, kurā katru nedēļu tiks translēti debates uz sabiedrībā aktuālākiem un interesantākiem tematiem; • Vērsties Eiropas Savienībā projekta realizācijas finansējumam.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Katrs Latvijas valsts iedzīvotājs atsevišķi un visa valsts kopumā. Jo kritiska procesu analīze dod iespēju darīt objektīvus secinājumus, kas savukārt veicina pamatotas un pareizas darbības.


Atbildīgais par idejas realizāciju

• Es pats, kā projekta koordinators; • Izglītības un zinātnes ministrija; • Skolēnu pašpārvaldes; • Studentu pašpārvaldes. Projektā realizācijā var palīdzēt arī biedrība “Debašu centrs” un starptautiska debašu organizācija “IDEA”.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

• Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansējums • Zinoši un izglītoti pasniedzēji no Eiropas Savienības valstīm • TV-zvaigžņu un politiķu palīdzība projekta popularizēšanai