Stipendijas vispārizglītojošo vidusskolu audzēkņiem ar teicamām un izcilām sekmēm un sasniegumiem mācību darbā
68BALSIS

Justīne Širina

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Idejas saturs

Ierosinu piešķirt stipendijas ne tikai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, bet arī vispārizglītojošo vidusskolu audzēkņiem. Šobrīd daudziem jauniešiem zūd motivācija mācīties un viņi apjūk, saskaroties ar plašo iespēju klāstu. Bieži vien ir novērojamas situācijas, kad jaunietis vai viņa ģimene nespēj finansiāli atļauties atbalstīt bērna vēlmes pēc pašizaugsmes. Vai tiešām finanšu trūkumam ir jākļūst par šķērsli jaunietim iegūt labu un konkurētspējīgu izglītību? Uzskatu, ka nē! Tieši tāpēc vēlos aicināt piešķirt stipendijas audzēkņiem, kam vidējā mācību balle nav zemāka par astoņi, kam ir saniegumi mācību olimpiādēs un konkursos. Kā papildus kritēriji noteikti būtu jāievieš arī jaunieša līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, stundu apmeklētība, nedrīkst būt skolas noteikumu pārkāpumi vai administratīvi pārkāpumi ārpus tās. Stipendijas apmērus varētu noteikt katra pašvaldība individuāli, izvērtējot potenciālo stipendiātu skaitu pašvaldībā un pašvaldības finansiālo stāvokli. Arī izmaksas veidu - pa mēnešiem vai pa semestriem, izvērtētu pašvaldība. Lielisks piemērs jau šobrīd tiek praktizēts Ozolnieku novadā, kur pašvaldība ieviesusi stipendijas vietējās vidusskolas audzēkņiem, lai motivētu viņus turpināt mācīties dzimtajā novadā un sasniegt izcilus mācību rezultātus.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Primārie ieguvēji noteitki būtu skolēni un viņu ģimenes. Jauniešiem palielinātos interese par mācībām, uzlabotos mācību rezultāti, jo stipendija kļūtu par labi motivātoru. Šī prakse ir veiksmīgi novērota profesionālajās izglītības iestādēs. Protams, ieguvēji būtu arī visa Latvijas sabiedrība, jo skolas pabeigtu labi izglītoti un atbildīgi jaunieši. Provizoriski var paredzēt, ka arī lielāks jauniešu skaits dotos studēt uz augstskolām.


Atbildīgais par idejas realizāciju

LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kas virzīs likumprojektu, Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija, kas uzraudzīs likumprojekta izpildi. Un, protams, katras Latvijas pašvaldības atbildīgie par izglītības jautājumiem pašvaldībā.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finanšu līdzekļi no pašvaldības budžeta, ko varētu daļēji līdzfinansēt arī no Valsts budžeta un ES fondiem un programmām.