Atcelt "Tikumības likumu"
94BALSIS

Paula Upelniece

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Idejas saturs

Atcelt Izglītības likuma 10.1 pantu. Izglītība un tikumība (1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene. (2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai." Kāpēc atcelt? 1)Zināmais "Tikumības likums" reālajā dzīvē netiek ne ievērots ,ne pildīts. Fiktīva likuma esamība ir neskaidru norāžu, kā tas būtu jāizpilda, rezultāts. (Piemērs - Kuri literārie darbi būtu jāaizliedz?) 2)Likums ir pretrunā ar demokrātiskas valsts nostādnēm un rada naida kurināšanu.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Latvijas demogrāfiskā situācija. Izglītības līmenis valstī.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Jauniešu Saeima, Izglītības un zinātnes ministrija, Saeima.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Iesniegt grozījumus Izglītības likuma 10.1 pantā. Saeimas balsojums.