Normatīvu atcelšana sporta stundā un sporta veidu dalīšana
2BALSIS

Anna Konovalova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 63. vidusskola

Idejas saturs

Lai atcelt normatīvus sporta stundas. Un dod iespēju bērniem izvēlēties sev piemērotāko sporta veidu. Kāds var skriet, kāds labāk spēlē handbolā. Tā var attīstīt sporta līmenī Latvijā un jau skolas laika sākt gatavot sportistus pat pasaules mēroga līmenī. Var apvienot rajonā komandas.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Sporta veidu attīstību. Skolnieki beidzot sāks mīlēt sporta nodarbības. Attīstību pasaules līmeņa .


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības un sporta departaments


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Reforma. Jauns sporta inventārs. Sporta zāles.