Atkritumu šķirošana
44BALSIS

Antra Bruņeniece

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils novads

Vaboles vidusskola

Idejas saturs

Ar likumu ieviest obligātu atkritumu šķirošanu gan sabiedriskās vietās, gan saimniecībās. Pārkāpējus sodīt ar naudas sodiem, un iekasētos līdzekļus izmantot vides sakārtošanai.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Īstenojot šo ideju, mēs saudzēsim dabu, tas būs ieguldījums vides aizsardzībā un par iegūtajiem līdzekļiem tiks sakārtoti daudzi dabas objekti.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Vides un reģionālās attīstības ministrija, pašvaldības.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finanšu resursi, cilvēkresursi, atkritumu tvertnes, darba instrumenti.