Mācību ekskursijas.
23BALSIS

Guntars Veliks

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils novads

Vaboles vidusskola

Idejas saturs

Ieviest obligātas, valsts apmaksātas mācību ekskursijas skolās, kas veicinātu interesi par nākotnes profesijas izvēli.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas ieguvēji būs skolēni, viņu vecāki, skolotāji un izglītības sistēma kopumā.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Izglītības ministrija.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finanšu resursi, transports.