Izveidot programmu, lai piesaistītu jauno paaudzi dzīvei un darbībai laukos.
55BALSIS

Megija Gintere☆

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils novads

Vaboles vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienās ir vērojama tendence, ka jaunieši aizbrauc prom no laukiem, no savām dzīvesvietām, jo nav pieejamas darbavietas, izklaides iespējas. Ierosinu izveidot ilgspējīgu programmu jauniešu, jauno speciālistu un jauno ģimeņu piesaistei lauku reģionos. Tāpēc ir nepieciešams rast iespējas veidot jaunas darbavietas, labvēlīgus nosacījumus pilnvērtīgai dzīvei un darbam laukos.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas ieguvēji būs cilvēki, kas vēlas savu dzīvi pavadīt laukos, pašvaldības, uzņēmumi vai saimniecības, kuros strādās jauni un izglītoti speciālisti.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Labklājības ministrija, pašvaldības.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Finanšu resursi, cilvēku resursi, izmaiņas likumdošanā.