Jaunatnes Izaugsmes iespēju informācijas sistēmas izveide
4BALSIS

Dāvis Šļumba

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Idejas saturs

Aktīva un centralizēta vislatvijas jauniešu informēšana un iesaiste aktuālos pašvaldības/novada/reģiona/valsts/starptautu projektos, semināros, pieredzes apmaiņās, praksēs u.c. ar jauniešu personisko izaugsmi saistītās gan profesionālās, gan neforālās izglītības ,gan formālās izglītības aktivitātēs, jo pēdējos gados krītās vēlētāju aktivitāte un savu pilsonisko tiesību un pienākumu apziņa. NVO komiteju jaunatnes jomā izvēlē tiktu aicinātas organizācijas Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Jaunatnes padome, savukārt piecus reģionālos partnerus izvēlētos NVO komiteja. Zemgales NVO centrs, kuru 2014.gadā Izglītības un Zinātnes ministrija apbalvoja ar diplomu "Pieredzes bagātākā jauniešu organizācija" ir izteicis vēlmi iesaistīties šāda projekta izveidē un pārvaldīšanā.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Iesaistītie jaunieši (vismaz 300), kas gūst jaunu pieredzi un zināšanas, ko izmantot sava potenciāla sasniegšanai. Sadarbības partneri, kas gūst jaunus ieteikumus sev aktuālo problēmu risināšanai un iegūst iespēju ieraudzīt ilglaicīgu skatījumu uz sabiedrības attieksmi pret aktuālām problēmām.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Tiks uzrunātas organižcija Latvijas Pilsoniskā Alianse un Latvijas Jaunatnes padomi, lai tās pieaicina reģionālos partnerus ar pieredzi starptautiskos projektos, kas izveidotu NVO komiteju jaunatnes jomā (7 personas), kas savukārt konkursa atlases rezultātā izvēlēsies 5 reģionālos partnerus.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Atvēlēts finansējums programas un rīcības plāna izveidei. Uz jauniešiem specializētu NVO komitejas izveide, kas veidos konkursu reģionālo partneru izvēlē, kuri nodrošinās informācijas nogādi uz skolām un jauniešu organizācijām, gan elektroniskā (e-pasti skolu vadībām) ,gan semināru veidā (tikšanās ar jauniešiem). Semināri skolām un uz jauniešiem orientētām iestādēm par sadarbībām ar NVO, kuros iepazīstini skolas ar to pienākumiem un ar reģionālajiem pārstāvjiem. Vienotas un aktuāli papildinātas platformas izveideinformācijas nodošanai un uzskaites, kurā katrs reģions iknedēļu iesniedz jaunumus par aktuāliem piedāvājumiem gan reģionos, gan starptautiskā līmenī, kas ir viegli saprotams jaunietim. Konkursā izvēlētu NVO apmācības par iesaisti projektā un par viņu atbildību un juridiskajām tiesībām.