Jauniešu politiskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšana
22BALSIS

Lelde Maija Līce

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Latvijas Universitāte

Idejas saturs

Kā zināms, vēlēšanās var piedalīties jaunieši jau no 18 gadu vecuma, bet, vai vairums jauniešu, vecumā no 18-25 gadiem arī izmanto savas tiesības noteikt nākamos Latvijas Republikas parlamenta dalībniekus- mūsu valsts galveno likumdevēju, Latvijas pārstāvjus Eiropas Parlamentā vai savas pašvaldības nākamos vadītājus? Diemžēl, uz šo jautājumu atbilde ir nē. Bet, šī nav vienīgā problēma, bieži ir novērojams, ka tie jaunieši, kuri tomēr aiziet uz vēlēšanām un balso, bieži vien izvēlas redzamāko kandidātu, īsti neiedziļinoties un neizvērtējot arī citas opcijas. Izvēloties kandidātu tikai pēc tā, cik daudz viņa attēlu ir izkārti uz afišu stabiem, noved pie tā, ka Saeimā nokļūst neprofesionāli deputāti un līdz ar to arī izveidojas ne-ilgtspējīga valdība. Lai novērstu šo problēmu, ir jāsāk ar mūsu valsts nākotni- jauniešiem. vairāk Izglītojot viņus par politiku un tajā notiekošajiem procesiem, ir iespēja ieinteresēt jauniešus sekot līdzi politiskajiem notikumiem un pirms vēlēšanām rūpīgāk izstudēt kandidējošās partijas un to programmas, kā arī atsevišķus kandidātus. Uzskatu, ka ir nepieciešami vairāk bezmaksas lekciju kursi par Latvijas politisko sistēmu, kā arī skolās noteikt kā obligātu priekšmetu politiku un tiesības vidusskolēniem.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Sākumā Rīgas reģiona jaunieši, bet, attīstot ideju, tā varētu dot arī savu ieguldījumu ilgtermiņā visai Latvijas politiskajai sistēmai.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Jauniešu Saeima, IZM.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Piesaistīt kompetentus un zinošus speciālistus, kuri spētu pasniegt lekciju kursus par politiku tā, lai ieinteresētu jauniešus. Skolās nepieciešami kompetenti skolotāji, kuri varētu pasniegt priekšmetu “politika un tiesības” kvalitatīvi. Būtu noderīgi speciāli papildus kursi šiem skolotājiem. Video materiāliem būtu nepieciešams piesaistīt zinošus cilvēkus par politisko sistēmu un politiku, kā arī mārketinga un multimediju speciālistus, kuri šo informāciju spētu pārvērst pāris minūšu īsfilmā. Visiem šiem punktiem būtu nepieciešams, protams, finansējums, tāpēc šī ideja nav tāda, kuru ar vienu darbību varētu realizēt, bet, tā ir kā vairāku darbību kopums, kurš vestu uz vienu mērķi- pakāpeniska jauniešu iesaistes politiskajos procesos palielināšana un viņu kompetences celšana par politiskajiem jautājumiem.