Mazpulcēnu izaudzētās produkcijas iepirkuma cenu pielīdzināšana ieguldītajam darbam un adekvāta samaksa par produkciju.
63BALSIS

Matīss Navenickis

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jēkabpils

Krustpils pamatskola

Idejas saturs

Mazpulki ir starptautiska bērnu un jauniešu sabiedriska organizācija, kura Latvijā tika nodibināta 1929. gadā. Sākot ar 1991. gadu mazpulki darbību pakāpeniski atjauno un mūsdienīgi pilnveido, pateicoties cilvēkiem, kas vienmēr rūpējušies par bērnu izglītību latviskā, darbīgā un sakoptā lauku vidē. Mazpulku ideja ir mācoties darīt un darot mācīties un dod iespēju tūkstošiem bērnu un jauniešu pilnveidot sevi radošā, mērķtiecīgā un sadarbību veicinošā vidē. Problēma ir tā, ka mazpulcēnu darbs netiek adekvāti novērtēts: mazpulcēni raksta projektus, tos aizstāv, audzē dārzeņus, bet rudenī par paveikto tikai retais saņem samaksu, pie tam tā ir neadekvāti zema. Mazpulcēnu niecīgā peļņa par ieguldīto darbu rada vilšanos un līdz ar to mazina bērnu vēlmi papildus strādāt. 1) Nepieciešams organizēt tādu izglītības un lauksaimniecības politiku, kas atbalstītu bērnu un jauniešu centienus strādāt piemājas saimniecībās un spētu parādīt nākotnes perspektīvu arī laukos. 2) Valstiskā līmenī jāmotivē uzņēmumus un zemnieku saimniecības atbalstīt mazpulku darbu, iepērkot saražoto produkciju, to realizējot. 3) Ņemt vērā to, ka mazpulku saražotā produkcija ir ekoloģiska, mazos apjomos un nav konkurētspējīga ar lielsaimniecībām, kuras audzē dārzeņus lielos apjomos un visbiežāk nepiedāvā bioloģiski ekoloģisku produkciju.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

1 )Latvijas mazpulcēni un viņu ģimenes, pašvaldības, apkārtējā sabiedrība. 2 )Latvijas mazpulcēni vēlēsies dzīvot un saimnekot laukos un neplānos aizceļot prom no dzimtenes. 3) Būs sakopti Latvijas lauki. 4) Par paveikto darbu tiks saņemta adekvāta samaksa.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Zemkopības ministrija (ZM)


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Valsts atbalsts, uzņēmēju un zemnieku saimniecību atbalsts, pašvaldību atbalsts.