Latvijas Republikas izglītības sistēmas maiņa un balsts uz ārlvastu izglītības sistēmu pamata.
84BALSIS

Anastasija Ivanoviča

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Liepājas 15. vidusskola

Idejas saturs

21.gs ir vajadzīgs cilvēks, kas ne tikai ir apguvis zināšanas, bet prot arī radoši domāt un radoši darboties, kā arī iziet no situācijas racionāli. Izmantot savas idejas, lai prastu pielāgoties straujām izmaiņām ekonomikā, politikā, kultūrā un tajā pašā laikā prast šīs izmaiņas radīt! Līdz ar to ir jāpārveido arī izglītības sistēmas pārvalde. Kopumā respondenti norāda, ka skolai ir jāveido nevis šauras specializācijas profesionāļi, bet vispusīgi attīstītas personības. Kā zināms, ka izglītība Latvijā ir pārāk vispārīga, nenotiek specializēšanās konkrētos priekšmetos - tā īsumā varētu raksturot problēmu, kāpēc jauniešiem ar Latvijas vispārējās vidējās izglītības atestātiem ir īpaši apgrūtināta iestāšanās prestižajās ārvalstu universitātēs. Proti ir iespēja nokārtot " A- levels" eksāmenu, bet šis ir maksas pasākums, par, kuru varētu aizdomāties. Mūsu kaimiņvalstu vispārējās videjās izglītības atestātus atzīst par gana labiem, lai izskatītu jauniešu uzņemšanu uz kādu no preztižajām Eiropas universitātēm. Pēc uzziņu materiāliem ir zināms,ka Latvijas mācību programma neparedz matemātikas stundā iekļaut matemātisko analīzi. Latvijas izglītības sistēma maz laika velta tādām zinātnēm kā ķīmija, fizika, bioloģija. Ar 2 vai 3 stundām nedēļā ir nepietikami, lai skolēns varētu apgūt šos priekšmetus adekvātā līmeni. Skolēniem būtu jādod lielāka brīvība un sadarbotība grupu darbā veicinot komunikāciju, un pašapmācību ceļā, mācoties piemērotā tempā, apgūt nepieciešamu! Kas varētu veicināt mazāku stresa pieplūdumu, kas raksturīgs mūsdienu jauniešiem. Centralizētie eksāmeni ir atvieglināti vidējam zināšanu līmenim, lai liela daļa skolēnu tos spētu nokārtot. Patlaban ir laiks, kad robežas, lai Latvijas skolēni iegūtu prestižu starptautisko izglītību ir zemākas, nekā tās jebkad ir bijušas.Lai attīstītu kritisko domāšanu, kādā priekšmetā ir dziļi jāierokas. Ja 12 priekšmetus izpētīsi virspusēji, domāšana netiek izaicināta.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Latvijas vispārējās vidējās izglītbas ieguvējiem būs iespēja iestāties prestižās universitātes ārvalstīts un attīst savu domāšanu un pieeju pie dzīves, kā arī citām situācijām ar variāciju. Ieguvēja būs ar pati Latvijas Republika, izglītības maiņai veicinās jauniešu pieplūdumu un iespēju veicināt komunikāciju ar ārvastīm pastiprināti. Apmaiņu braucienos jauniešiem būs iespēja iepazīties un izvērtēt Latvijas jauniešu spēju komunicēt un sadarboties grupu darbos.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Jauniešu Saeima. Izglītības ministrija un mācību iestādes, lai varētu izveidot izmēģinājuma gadu tikai dažās mācību iestādēs, jo strauja izglītības sistēmas maiņa būtu pārāk neadekvāta ideja.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Lielas piepūles aprīkojumu un inventāru iegādāšanās vajadzības nebūs, jo Latvijas mācību iestādes ir pietiekami aprīkotas ar mūsdienīgām tehnoloģijām, intaraktīvām tāfelēm un kabinetiem!