Rosināt jauniešus interesēties par valsts vēsturi.Daudzi jaunieši uzskata, ka viņiem nav nepieciešams zināt valsts vēsturi.
1BALSIS

krista hūna

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Priekules novads

Priekules vidusskola

Idejas saturs

Vairums jauniešu uzskata, ka nav nepieciešams zināt svarīgus notikumus valsts vēsturē. Daudzu viedoklis ir ka tas, kas noticis pirms mums neatkārtosies, bet nav garantijas, ka vēsture nevarētu atkārtoties.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

Ieguvēji būs jaunieši un arī sabiedrība. Mainīsies pašu jauniešu skatījums uz apkārtējo un arī domāšana būs mainījusies uz pozitīvo virzienu.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Atbildīgie par idejas realizāciju, jaunieši kuri gatavi ieinteresē savus vienaudžus interesēties par vēstures notikumiem un to nozīmi kultūrā, kuri gatavi motivēt citus un ieguldīt darbu rīkojot pasākums saistībā ar vēstures notikumiem.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Nepieciešamie resursi jauniešu motivācija un vēlēšanas, iesaistīties plānošanas un organizēšanas darbos.