Jaunsardzes popularizēšana jauniešu vidū.
94BALSIS

Artis Jaunkļaviņš

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Tukuma 2. vidusskola

Idejas saturs

Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Jaunsardzes mācību programma jauniešiem sniedz dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas, veicina interesi par NBS, popularizē dažādas militārās specializācijas. Tā ir veidotā tā, lai mācību procesā ikvienam jaunietim būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras papildina skolu mācību programmā apgūto. Bet daudzi jaunieši nezina, kas ir jaunsardze, ar ko tā nodarbojas un kā tajā var iestāties. Tāpēc vajadzētu veidot varāk informatīvos materiālus par jaunsardzi, un tos popularizēt skolās un ārpusskolas jauniešu pūlcēšanās vietās. Kā arī pašiem jaunsargiem un viņu vadītājiem vajadzētu vairāk doties uz skolām, un dalīties ar savu pieredzi, lai skolēni labāk varētu izprast jaunsardzes darbību, un uzdot pašiem jaunsargiem sev interesējošus jautājumus.


Kas iegūs no idejas īstenošanas?

No idejas īstenošanas iegūs jaunieši, kas uzlabos savu fizisko sagatavotību un iegūs jaunas zināšanas, NBS, zemessardze, Latvijas valsts.


Atbildīgais par idejas realizāciju

Aizsardzības ministrija, izglītības ministrija, jaunsardze, skolas, pašvaldības.


Kādi resursi, instrumenti nepieciešami idejas realizācijai?

Jaunsardzes finasējuma palielinājums, pašvaldību un skolu atbalsts.