Konkurss

Radošo darbu konkurss 

„Manas ģimenes stāsts par atmodas laiku”

 

Jauniešu radošo darbu konkursa "Manas ģimenes stāsts par atmodas laiku" vērtēšanas komisija, ņemot vērā zemo aktivitāti, konkursu pasludina par nenotikušu!

_______________________________

 

Dalies savas ģimenes atmiņās par mūsu valsts neatkarības atjaunošanu, piedaloties radošo darbu konkursā "Manas ģimenes stāsts par atmodas laiku"!

Konkurss veltīts notikumiem, kas bija kā stūrakmeņi ceļā uz Latvijas neatkarības atjaunošanu – Neatkarības deklarācijas pieņemšanai 1990.gada 4.maijā, 1991.gada janvāra barikādēm un 21.augusta konstitucionālā likuma pieņemšanai par pilnīgu Latvijas brīvību. 

Fotogrāfijā vai video iemūžini savas ģimenes atmiņu stāstu par laiku, kad liela daļa Latvijas iedzīvotāju tikai sapņoja un cerēja atkal dzīvot brīvā valstī.

Konkursā aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem.

Trīs labāko darbu autorus gaida īpašas balvas!

Savus darbus sūti uz konkurss@saeima.lv līdz 2016.gada 19.decembrim!

 

Pielikumi